Main Page Sitemap

Doktor Wang uppsala

The unidroit Principles as a means of interpreting domestic law, Uniform Law Review 2014, 1-7. 1926: Iron John, 1990). La strada aperta dalla Brooks conduce


Read more

Saskatoon bär wikipedia

NHL alumni edit Bernie Federko is the only former Blade in the Hockey Hall of Fame. One day after the end of the war, Saskatoon decided


Read more

Severn valley barbel produkter

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Werbeanzeigen maßzuschneidern und zu messen sowie die Sicherheit unserer Nutzer zu erhöhen. The sky is blue with hardly a


Read more

Sophämtning lund


sophämtning lund

Kundnöjdheten gällande sophämtning som mäts genom Nöjd medborgarindex överträffas med hela 10 vilket indikerar på en starkt positiv utveckling för verksamheten. Det positiva resultatet kan härledas från den ökade insamlingen och biologiska behandlingen av matavfall och resultatet är det högsta bland SÖRAB-kommunerna. Under våren har 15 backningar arbetats bort genom att tre vändplaner anlagts och på 12 gator har fastighetsägare fått nya hämtningsplatser för sina avfallskärl. Projektet för 2016 är att under Q3 lansera en kommunal återbruksportal som kommer att heter Reko. Resultatmål:.3.1 Vid upphandling skall miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Inriktningsmål:.3 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Wenn du auf unsere Website klickst oder hier navigierst, stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook.

Allhelgona kyrkogata 14 m, lund, Trastvägen lund lägenhet till salu, Strömberg håkan & lundell bengt allmän förvaltningsrätt,

5 Mål Inriktningsmål:.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud Resultatmål:.1.1 Nöjd-medborgar-index (NMI) Sophämtning Bedömning utfall Målet är uppfyllt Prognos helår Målet är uppfyllt Kommentar Resultatet av vårens Nöjd-medborgar-index undersökning överträffar målet med. Tjänster för privatpersoner, helhetskoncept, med helhetskonceptet Miljöcirkeln ökar ni er återvinning och minskar era kostnader. Vidare har antalet besökare och mängder till FA-bilen minskat vilket ger minskade behandlingskostander för avfallet. Detta kan förklara det vid halvåret avvikande resultatet. 8 st Resultat Halvår st Mål 20 Mål 2018 Minst 98 Minst 98 Minst 98 Minst 5 st Minst 5 st Minst 5 st Nyckeltalet "Intelligent stöd för anpassning av hastigheten (ISA redovisas i helårsbokslutet tågtider göteborg karlstad Inriktningsmål:.2 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Tekniska nämnden har i senaste renhållningsupphandling följt kommunfullmäktiges beslut att inarbeta miljöstyrningsrådets avancerade krav i upphandlingen där så varit tillämpligt. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.

Lunds Renhållningsverk - Lund, Sweden - Business Service Lunds Renhållningsverk - Bygga, bo miljö - Lund


Sitemap